Helppi yhteisö

Hoitoyhteisö toimii AA/ NA- ideologian periaatteella tavoitteena päästä kiinni toimintaan, jolloin siitä voisi tulla jatkohoitomuoto kuntoutuksen jälkeen. Tavoitteena on toipuminen täysin päihteettömäksi. AA ja NA-ryhmissä käynti ovat olennainen osa kuntoutusta : ryhmät kuuluvat normaaliin viikko-ohjelmaan n. 5 x viikossa

Helppi yhteisössä alkoholistit, narkomaanit, nuoret ja vanhemmat ovat samassa asemassa ja muodostavat yhdessä toipuvan yhteisön. 

Itsensä kuntouttaminen on aktiivinen prosessi. Asiakas osallistuu kuntoutuksensa suunnitteluun. Kuntoutukseen kuuluu ryhmä– ja yksilötyöskentelyä sekä liikuntaa että muuta elämään aktivoitumista.

Kuntamaksusitoumuksen antajalta toivotaan sitoumuksen yhteydessä kuntoutusrahan hakemista varten kuntoutuspäätös (Kelan lomake KU 114).

 

Helppi ry. on perustettu 1999 ylläpitämään päihderiippuvaisten hoito- ja kuntoutustoimintaa. Tavoitteena on päihdeongelmista kärsivien auttaminen ja raittiiden elämäntapojen edistäminen. Yhdistys toimii itsenäisenä vailla mitään sidoksia poliittisiin tai uskonnollisiin virtauksiin. Yhdistys pyrkii toimimaan omavaraisesti, eikä se ole hakenut avustuksia miltään taholta.

 

Tutustu Helppi yhteisön sivuihin ja ota yhteyttä