Homeless Academy ry

Homeless Academy ry. on vuonna 2009 perustettu asunnottomien ja päihdekuntoutujien sosiaalisen ja toiminnallisen kuntoutuksen menetelmiä kehittämään perustettu yhdistys, jonka keskeisimpiä tukijoita ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Palloliitto. Yhtenä toimintansa muotona Homeless Academy tukee, kehittää ja ylläpitää asunnottomien ja päihdekuntoutujien jalkapallotoimintaa Suomessa ja vastaa asunnottomien jalkapallotoiminnan maajoukkuetoiminnasta Suomessa

 

Yhtenä toimintansa muotona Homeless Academy ry. järjestää, kehittää ja koordinoi em. kohderyhmän jalkapallotoimintaa Suomessa.

Toiminnan perusinnovaationa on tuottaa asunnottomille ja päihdekuntoutujille toimintaa, jonka kautta he voivat saada positiivisia elämyksiä omassa vertaisryhmässään, ja itsetunnon ja päihteettömän identiteetin kasvun myötä tavoitella tuetusti mm. opiskelu- ja työpaikkaa ja omaa pysyvää asuntoa.

Noin 90% toiminnassa mukana olleista ovat kokeneet tämän toiminnan auttaneen heitä heidän elämäntilanteessaan positiivisesti. Homeless Academy ry. on perustettu v. 2009. Vastaavaa toimintaa järjestetään kansainvälisesti tällä hetkellä yli 70 maassa.

Homeless World Cup -säätiö on järjestänyt asunnottomien jalkapallon MM-turnauksia vuodesta 2004 alkaen. Kunkin maan HWC-joukkue kootaan joka vuosi uusista pelaajista, joiden tulee täyttää kansainvälisen järjestön kriteerit (kts. pelaajakriteerit). Suomea onkin tähän mennessä ollut edustamassa MM-tasolla jo noin 120 pelaajaa. Suomen tähän mennessä paras sijoitus on Kapkaupungin turnauksesta vuodelta 2006, jolloin Suomi sijoittui sijalle 18. 

 

Tutustu toimintaan Homeless Academy Ry:n sivuilla