Kalliola klinikka

Kalliolassa työskennellään ihmisten hyvinvoinnin puolesta lastensuojelun ja perheiden parissa, päihdekuntoutuksen ja asumisen palveluiden alalla sekä ikäihmisten kanssa.

Päihdekuntoutus tapahtuu hoitavissa ryhmissä. Menetelminä ovat vertaistuki, yhteisöhoito ja 12 askeleen AA- ja NA-ohjelmat. Hoidon jälkeinen tukiverkosto rakentuu jo hoidon aikana. Läheiset osallistuvat hoitoon tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Hoito toteutetaan Kalliolan sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisten yhteistyönä.

Myllyhoito tarjoaa mahdollisuuden kahdentoista askeleen ohjelmien, yhteisön tuen ja päihdetyön ammattilaisten avulla tapahtuvaan toipumiseen.

Kuvernöörintien asumisyhteisö on tarkoitettu laitoshoidon päättäneille päihderiippuvuudesta toipuville täysi-ikäisille asiakkaille. Asumisyhteisö kuntouttaa ja valmentaa erityisesti huumausaineidenkäyttäjiä.

Asumisyhteisössä käytetään yhteisöhoidollisia menetelmiä tukemaan asiakkaan kuntoutumista, päihteettömän elämäntavan ja arjenhallinnan opettelua, itsenäistymistä sekä vastuunottamista itsestä ja muista. Asukas kiinnittyy NA/AA-itseapuryhmiin sekä osallistuu yhteisön yhteisiin viikottaisiin tilaisuuksiin.

Pari- ja perhekeskustelut ovat myös osa päihderiippuvaisen kuntoutusta. 

Päihdehuoltolaki (1 luku, 7 §) ja lastensuojelulaki (2 luku, 7 §) määrittelevät myös läheisten oikeuden tukeen.

KALLIOLAN PALVELUOHJAUS

puh. 050 308 5360 (avoinna virka-aikaan)

Tutustu Kalliolan internetsivuihin ja ota yhteyttä