Minnesota-Hoito Oy

Päihderiippuvuus on monitahoinen sairaus, johon saa apua

 

Minnesota-Hoito on 12 askeleen mukainen alkoholistien, lääkeriippuvaisten, huumeriippuvaisten sekä sekakäyttäjien ja läheisriippuvaisten hoitokeskus Suomessa. Minnesota-Hoito ei ole koskaan avohoitoa, vaan hoito tapahtuu joko Lapualla tai Hämeenkoskella Lahden kupeessa. Läheiset pääsevät mukaan päihdehoitoon ilman lisäkustannuksia eikä läheisten määrää rajoiteta. Tarkoituksenamme on auttaa myös päihderiippuvaisen lähipiiriä.

Hoito alkaa 4 viikon pituisella intensiivisellä hoitojaksolla, ja jakson pituutta voidaan pidentää potilaan tarpeen mukaan. Takana meillä on jo pitkä historia hoitotyöstä ja hyvistä tuloksista, sillä Minnesota-Hoidon käyneet potilaat saavuttavat yli 90 %:n hoitotuloksen jatkuvalla päihteettömyydellä mitattuna.

Voit ottaa yhteyttä paikalliseen päihdehuoltoon ja pyytää maksusitoumusta Minnesota-hoitoa varten tai ota yhteyttä ja kysy eri maksuvaihtoehdoista: 0800 04500 tai sähköpostitse info@minnesota-hoito.fi.

 

Tutustu Minnesota-Hoito Oy internetsivuihin ja ota yhteyttä