Yhteiskunnallisen keskustelun aika

On aika käynnistää yhteiskunnallinen keskustelu

Julkisen sektorin päihdehoidon hoitolinjaukset ovat täysin retuperällä koko Suomessa. Riippuvuussairaus on lääkkeetöntä hoitoa vaativa tila. Osa ääritapauksista joutuu aloittamaan hoidot lääkkeettömällä tai lääkkeellisellä vieroituksella, mikä ei suinkaan ole hoitoa, vaan ainoastaan hoidon mahdollistavaan tilaan saattamista.

Lääkkeitä saa kyllä vaikka loppuelämäksi, koska niistä on olemassa laki, mutta toipumistavoitteet uupuvat niin lainsäädännöstä kuin THL:n hoitosuosituksista ja hankinta-asiakirjoista millä päihdehoitoa kunnissa kilpailutetaan. 

Aineriippuvuus on sairauden oireiden lievittämistä ja hoidon siirtämistä päihteillä. Nykyään julkisen sektorin hoitolinjaukset jatkavat tätä oireiden lievittämistä ja siirtämistä virallisesti päihteillä, hoitojen sijasta. Kutsuen  korvaushoitolääkkeiksi, vaikka on olemassa toipumistavoitteisia lääkkeettömiä hoitomuotojakin, joiden avulla voidaan palauttaa riippuvainen yhteiskuntaan ja jopa työelämäänkin.

Päihdehuollon ammattilainen, joka ei usko narkomaanin toipumiseen, on heikoin lenkki koko terveydenhuollon järjestelmässä. Kun läheiset ovat vihdoin ymmärtäneet lopettaa mahdollistamisen ja rahoittamisen, sekä saaneet narkomaanin suostumaan hoitoon ja vastassa onkin kaiken ymmärtävä päihdetyöntekijä, joka haluaakin jatkaa käytön mahdollistamista ja rahoittamista yhteiskunnan varoin, musertaa se läheisten hoitoonohjausprosessin täysin. 

Kukaan ei tarvitse huumausaineita, -välineitä, piikitystiloja eikä ainetunnistusjärjestelmiä, vaan valistusta ja asianmukaista lääkkeetöntä hoitoa riippumatta siitä, onko hoito aloitettu lääkevieroituksella vai ei. Haittoja vähentävät toimenpiteet ovat vain aineriippuvaisen taloudellista hyväksikäyttöä ja sairauden hoidon pitkittämistä. 

Vastaava sosiaaliohjaaja Virpi Karhu Avominne klinikalta, on avannut julkisen keskustelun eilen 22.9.2018 Kalevassa ja haastaa samalla kaikki yhteiskunnalliseen keskusteluun päihdesairauksien haitoista ja hoitolinjauksista:

 

 

16.11.2018 Hallituksen esitys huumausainelainsäädännön muuttamisesta

Täysistuntokeskustelussa 16.11.2018, useampi kansanedustaja toi esiin huolensa Suomen huumetilanteesta. Erityisesti edustaja Tolppanen toi esiin päihdehoidot ja vaati keskustelua jatkettavan aiheesta laajemminkin. Edustaja Guzenina toi esiin huolensa lasten ja nuorten huumeidenkäytöstä ja edustaja Tanus ehdottaa ministeriölle kampanjointia, missä painotus lähtisi toipuneiden painotuksesta, ettei ensimmäistäkään kokeilua saisi aloittaa. Edustaja Juvonen puolestaan toi esiin huolen huumeiden käytöstä ja huumeiden varastamisesta hoitoalalla.

Edustaja Räsänen toi esiin avauspuheenvuorossaan Terveyden- ja Hyvinvoinninlaitoksen ehdotuksen luopua kaikkien huumausaineiden laillistamisesta ja tyrmäsi sen perustellusti ja täysin faktoihin perustuen. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa rangaistuksesta luopumisen, jos henkilö on hakeutumassa hoitoon.

Katso tallenne täysistunnosta 16.11.2018 

Lue pöytäkirja täysistunnosta 16.11.2018

Hyviä puheenvuoroja ja toivottavasti keskustelua jatketaan, koska Suomella olisi kaikki edellytykset olla koko Euroopan johtavia maita päihdehoidon ja ennaltaehkäisevän työn edelläkävijänä.