Suomen Päihderiippuvaiset Ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry on alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvaisten potilasyhdistys ja keskusjärjestö. Yhdistyksen kaiken toiminnan perustana on käsitys päihderiippuvuudesta sairautena, jonka tuloksellisen hoidon edellytykset ovat lääkkeettömyys ja täysraittius.


Suomen Päihderiippuvaiset ry on perustettu toimimaan päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä tukena ja valvomaan heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan ja etujaan.

 

Suomen Päihderiippuvaiset Ry edistää toipumiskeskeisen päihdehoidon tasavertaista saavutettavuutta.

 

Tutustu Suomen Päihderiippuvaiset Ry toimintaan ja liity jäseneksi